KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELEKTROTEC

je regionálne stretnutie elektrotechnikov východoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2005 organizujeme v Košiciach, posledné roky taktiež v Bratislave (Senci). Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a projekčného softvéru.

12.2.2020

 • OTVORENIE KONFERENCIE

  Úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

 • SPRÁVNE POUŽITIE PRÚDOVÝCH CHRÁNIČOV

  Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ s.r.o., člen TNK Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 130, TNK 40

 • ZDROJE UPS AKO SÚČASŤ ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE

  Ing. Peter Švolik, systémový inžinier A2B s.r.o.

 • VÝROBA ROZVÁDZAČOV A ICH UVÁDZANIE NA TRH

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

 • NÁVRH UZEMNENIA PRE RÔZNE TYPY STAVIEB S OHĽADOM NA ŽIVOTNOSŤ A FUNKČNOSŤ

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann s.r.o.

 • MONTÁŽNE CHYBY PRI VYHOTOVOVANÍ ZVODOV BLESKOZVODU

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko

 • PREPÄŤOVÉ OCHRANY (SPD) NIELEN TEORETICKY, ALE AJ PRAKTICKY

  Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
  12. február 2020
  Košice hotel****, Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11 Košice
 
2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 19. 1. 2020
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 20. 1. 2020 prevodom alebo na mieste.
V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich friem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie
3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám v prípade platby prevodom príde na vyplnený email zálohová faktúra.
Pred konferenciou Vám príde email s organizačnými pokynmi.
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C)

na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
www.elektromanagement.sk
  B) zaslaním objednávky na mail:
objednavky@elektromanagement.sk
  C) poštou na adresu:
Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra
5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
- najneskôr do 9. 2. 2020 alebo do naplnenia kapacity
6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH:
 - medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. a odberateľom.
Po obdržaní záväznej objednávky a jej úhrade pred konferenciou môže odstúpiť iba na základe
vyplneného formulára na:www.elektromanagement.sk/refundacia
Pri refundácii do 14 dní pred konferenciou bude refundovaná čiastka z účastníckeho poplatku 
vo výške 100%, 10 dní pred konferenciou 75% a do 7 dní 50%.
Pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníka uhradiť dodávateľovi objednané služby.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu pošle prístup na elektronický zborník prednášok.
1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov 
  a zariadení.
2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie 
  prierezu vodičov a ďalšie.
3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.
Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 13.02.2018 / Košice (Hotel Košice)

Dôležité! Elektronické prihlášky prijímame do 09.02.2018 pre Košice. Po tomto termíne je nutné nás telefonicky kontaktovať na 0905 211 728.

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.