KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELTECH SK

je odborná konferencia zameraná najmä na revíznych technikov, elektro projektantov a montážnikov. Tejto konferencie sa zúčastňujú pracovníci napríklad týchto spoločností: ACIS, ACP AuComp, Agropartner, AP Systems, ART-Ex, A-Z Controls Košice, Bratislavská teplárenská, Bytové družstvo Prešov, Bytový podnik Myjava, Continental Matador Rubber, CSE-CONTROLS, Dalkia Industry Žiar n/Hronom, DATATHERM, Diafan, DVG Slovakia, ELBA, Elektro-inžiniering, ELEVOD, ENERGOSAM, EUB, EZ-PROFINAL SK, FIP, GFT Kechnec, GiTy – Slovensko, Heitec Slovensko, HUMONT, IFT InForm Technologies, INERGY Automotive Systems Slovakia, LED SYSTEM, LiV ELEKTRA, Národná diaľničná spoločnosť, ProCS, PROJEKTY ELEKTRO, PSJ Hydrotranzit, RMS, SAG Elektrovod, SE a.s. AE MOCHOVCE závod, SHP Harmanec, Siprin, Strojchem, Tepláreň Košice, Towercom, Transpetrol, TSÚ Piešťany, Tubau, TÜV SÜD Slovakia, Volkswagen Slovakia, VUJE, Východoslovenská energetika, Výťahy Zeva, Zentiva, ŽSR a mnoho ďalších živnostníkov.
Konferencia býva trojdňová. V prvý deň prebiehajú prednášky a večer je pre všetkých pripravený spoločenský večer. V druhý deň sú v priebehu dňa ďalšie prednášky. Počas týchto dvoch dní sa v predsálí prezentuje poslucháčom so svojimi novinkami tridsiatka vystavovateľov. Na tretí deň absolvujeme odbornú exkurziu.

Konferencia ELTECH SK 2019

Pozývame Vás na X. celoštátnu konferenciu pre revíznych technikov elektrických zariadení, projektantov a konštruktérov elektro, energetikov, pracovníkov elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR spojenú s individuálnou výmenou skúseností a odbornou exkurziou. Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.

UTOROK, 11.6.2019

Picture
08:00 - 10:00
Picture
10:00 - 10:15
Picture
10:15 - 11:00
Picture
11:05 – 11:50
Picture
11:50 - 13:00
Picture
13:00 - 13:45
Picture
13:50 - 14:50
Picture
14:50 - 15:15
Picture
15:15 -16:00,16:15 - 17:00
Picture
15:15 - 16:15
Picture
16:30 - 18:00
Picture
10:00 - 16:00
Picture
17:30 - 22:00
Picture
19:00 - 23:00

STREDA, 12.6.2019

Picture
07:00 - 08:45
Picture
08:45 - 09:30
Picture
09:35 - 10:05
Picture
10:05 - 10:30
Picture
10:30 - 11:30
Picture
11:35 - 12:20
Picture
12:20 - 13:20
Picture
13.00 - 16.00
Picture
13:20 - 14:30
Picture
14:30 - 14:40
Picture
14:40 - 15:40
Picture
15:40 - 15:50
Picture
15:50 - 16:50
Picture
16:50 - 17:00
Picture
17:30 - 22:00
Picture
17:45 - 20:00
Picture
18:45 - 22:00

ŠTVRTOK, 13.6.2019

Picture
07:00 - 08:00
Picture
08:00 - 14:00
Picture
14:00

Seminárna miestnosť A:

15:15 – 16:00       Workshop Praktické merania nielen pre revíznych technikov

Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích prístrojov:

 • Meranie zvodičov prepätia (SPD) a následný zápis hodnôt do RS
 • Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) – voľba metódy merania, postup, komunikácia meracieho prístroja s PC

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

16:15 – 17:00       Workshop Praktické merania nielen pre revíznych technikov

Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích prístrojov:

 • Meranie zvodičov prepätia (SPD) a následný zápis hodnôt do RS
 • Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) – voľba metódy merania, postup, komunikácia meracieho prístroja s PC

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o. 

Seminárna miestnosť B:

15:15 – 16:15       Workshop Tradičný elektrocad vs Engineering Base

Workshop je zameraný na porovnanie tradičného elektrocadu, napr. Elcad s elektrocadom novej generácie Engineering Base. Jednotlivé rozdiely budete môcť sledovať súbežne na dvoch plátnach.

Zabezpečuje: spoločnosť TECHNODAT Elektro

16:30 – 18:00       Workshop Praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann s.r.o., ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Následne si účastníci vyskúšajú využitie našich výrobkov v praxi. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Betterman.

Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

Výstavný stolík Rittal:

10:00 – 16:00       Súťažný workshop Viete, čo je to Smart Wiring?

Smart Wiring je revolučná metóda zapájania rozvádzačov. V podstate je to programom riadené zapájanie. Jedným šmahom podstatne zredukujeme zabudnuté a nesprávne prepoje a umožníme zdieľanie práce medzi viacerými pracovníkmi, pričom je vždy jasné, čo je urobené a koľko toho ešte zostáva. Na workshope si toto riadené zapájanie bude možné prakticky vyskúšať a nielen to.

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

3. Výstava starých meracích prístrojov

4. Workshopy:

PRAKTICKÉ MERANIA NIELEN PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV

Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích prístrojov:

 • Meranie zvodičov prepätia (SPD) a následný zápis hodnôt do RS

(Použité meracie prístroje: GIGATEST pro, EUROTEST 61557)

Porovnanie spôsobu merania a vyhodnotenia výsledku merania do RS

 • Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) – voľba metódy merania, postup, komunikácia meracieho prístroja s PC

(Použité meracie prístroje: PU 184 Delta, PU 194 Delta – Metra, REVEXplus USB + komunikácia s PC, REVEXprofi II + komunikácia s PC + čítačka, REVEXmax + komunikácia s PC + čítačka)

Z praktických ukážok bude zrejmé, ako je dôležitý výber meracieho prístroja s ohľadom na rozsah (množstvo) vykonávaných revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. Ukážka prenosov dát meracieho prístroja do PC a spracovania v software ILLKO štúdio.

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

TRADIČNÝ ELEKTROCAD vs. ENGINEERING BASE

Workshop je zameraný na porovnanie tradičného elektrocadu, napr. Elcad s elektrocadom novej generácie Engineering Base. Jednotlivé rozdiely budete môcť sledovať súbežne na dvoch plátnach.

Okruhy, z ktorých si môžete vybrať:

 • Generovanie dokumentácie
 • Revízie a porovnávanie dát
 • Výrobná dokumentácia rozvádzača
 • Podpora medzinárodných noriem a IEC 81346
 • P&ID schéma
 • Káblové zväzky

Zabezpečujú: Matúš Babinec, obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o., Ing. Jiří Klohna, technická podpora Elcad a Engineering Base TECHNODAT Elektro s.r.o.

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA PRESTUPOV A PROTIPOŽIARNYCH UPCHÁVOK OBO BETTERMANN
Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann s.r.o., ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Následne si účastníci vyskúšajú využitie našich výrobkov v praxi. Praktickú skúsenosť získajú pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX, mäkké upchávky PYROPLAE Fibre, protipožiarna pena PYROSIT NG, podušková upchávka PYROBAG, penové bloky PYROPLUG Block a rúrková manžeta PYROCOMB. Trvanie praktickej časti je cca. 60 min. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Betterman.

Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

5. Súťažný workshop VIETE ČO JE TO SMART WIRING?
 Smart Wiring je revolučná metóda zapájania rozvádzačov. V podstate je to programom riadené zapájanie. Jedným šmahom podstatne zredukujeme zabudnuté a nesprávne prepoje a umožníme zdieľanie práce medzi viacerými pracovníkmi, pričom je vždy jasné, čo je urobené a koľko toho ešte zostáva. Na workshope si toto riadené zapájanie bude možné prakticky vyskúšať a nielen to. Najrýchlejší odvážlivec vyhrá hlavnú cenu: televízor. O výhru môžu súťažiť všetci účastníci konferencie ELTECH SK 2019 okrem členov tímu Rittal a EPLAN a ich rodinných príslušníkov.

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

6. Večerný program 75 tajomstiev lanovky na Skalnatom Plese

7. Odborná exkurzia do výrobného závodu Minerálne vody a.s. pri Prešove

8. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných služieb hotela Bellevue****

A. PRIHLÁŠKA A ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
a)  zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk/e-shop
b)  zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk
c)  poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email objednávka, s údajmi na úhradu.
Vstupenka Vám bude odovzdaná v deň konania konferencie pri registrácii.

Možnosti úhrady:
a)  prevodným príkazom na účet: IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958, IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky
b)  platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
c)  na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou


B. REZERVÁCIA A ÚHRADA ÚBYTOVANIA A EXKURZIE:
REZERVOVAŤ UBYTOVANIE A EXKURZIU MÔŽETE:
a)  vyplnením rezervácie podľa požiadaviek na: elektromanagement.reenio.sk
B)  zaslaním rezervácie na mail: rezervacie@elektromanagement.sk
C)  poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po rezervácii Vám príde na vyplnený email potvrdenie rezervácie a pokyny k úhrade podľa vybraného spôsobu platby.

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK48 0900 0000 0050 7645 1265
názov účtu: Ing, Michal Hála
IČO: 47876646, DIČ: 1077678558
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo rezervácie
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

DÔLEŽITE! VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME DO 3. 6. 2019 alebo do naplnenia kapacity

Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 12-14.06.2018 / Vysoké Tatry

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.