KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELTECH SK

je odborná konferencia zameraná najmä na revíznych technikov, elektro projektantov a montážnikov. Tejto konferencie sa zúčastňujú pracovníci napríklad týchto spoločností: ACIS, ACP AuComp, Agropartner, AP Systems, ART-Ex, A-Z Controls Košice, Bratislavská teplárenská, Bytové družstvo Prešov, Bytový podnik Myjava, Continental Matador Rubber, CSE-CONTROLS, Dalkia Industry Žiar n/Hronom, DATATHERM, Diafan, DVG Slovakia, ELBA, Elektro-inžiniering, ELEVOD, ENERGOSAM, EUB, EZ-PROFINAL SK, FIP, GFT Kechnec, GiTy – Slovensko, Heitec Slovensko, HUMONT, IFT InForm Technologies, INERGY Automotive Systems Slovakia, LED SYSTEM, LiV ELEKTRA, Národná diaľničná spoločnosť, ProCS, PROJEKTY ELEKTRO, PSJ Hydrotranzit, RMS, SAG Elektrovod, SE a.s. AE MOCHOVCE závod, SHP Harmanec, Siprin, Strojchem, Tepláreň Košice, Towercom, Transpetrol, TSÚ Piešťany, Tubau, TÜV SÜD Slovakia, Volkswagen Slovakia, VUJE, Východoslovenská energetika, Výťahy Zeva, Zentiva, ŽSR a mnoho ďalších živnostníkov.
Konferencia býva trojdňová. V prvý deň prebiehajú prednášky a večer je pre všetkých pripravený spoločenský večer. V druhý deň sú v priebehu dňa ďalšie prednášky. Počas týchto dvoch dní sa v predsálí prezentuje poslucháčom so svojimi novinkami tridsiatka vystavovateľov. Na tretí deň absolvujeme odbornú exkurziu.

Konferencia ELTECH SK 2019

Pozývame Vás na X. celoštátnu konferenciu pre revíznych technikov elektrických zariadení, projektantov a konštruktérov elektro, energetikov, pracovníkov elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR spojenú s individuálnou výmenou skúseností a odbornou exkurziou. Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.

UTOROK, 11.6.2019

Picture

Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

08:00 - 10:00
Picture

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

10:00 - 10:15
Picture

Prúdové chrániče a ich praktické využitie

Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ s.r.o., člen normalizačných komisií úradu ÚMNZ: TNK 130, TNK 22, TNK 40

Anotácia:
Zoznámenie s použitím prúdových chráničov na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, stručné predstavenie typov chráničov, riešenie problematiky predistenia prúdových chráničov. Praktický príklad inštalácie s použitím prúdových chráničov v súvislosti s novou legislatívou. Cenová kalkulácia a porovnanie rôznych projektov podľa použitia prúdových chráničov, od projektu ktorý spĺňa všetky požiadavky noriem až po inštaláciu s jedným chráničom. Riziká vyplývajúce z inštalácie s jedným centrálnym chráničom. Problematika zvodových prúdov.

10:15 - 11:00
Picture

Špecifikácia prepäťových ochrán a správny návrh PO typu I v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím

Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

Anotácia:
Rozbor rizík zásahu blesku do objektu pre stredné a veľké ohrozenie elektroinštalácií LPL I, II, III a vyhovujúca špecifikácia vnútornej ochrany proti prepätiu typu I. Koordinácia jednotlivých stupňov prepäťových ochrán typu I, II pre fotovoltické systémy a ochrana tepelných čerpadiel proti prepätiu v objektoch. Pre projektantov predstavíme nové konštrukčné výmenné vyhotovenia prepäťových ochrán pre priemyselné budovy Iimp=25kA/pól (dlhá vlna 10/350 μs). Pre montážnych pracovníkov zásady správneho umiestňovania SPD v rozvádzačoch s doplnením o najčastejšie zistené nedostatky pri ich inštalácii za rok 2018.

11:05 – 11:50
Picture

Obed

11:50 - 13:00
Picture

Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarnych prestupov a upchávok podľa platnej legislatívy

Ing. Jozef Daňo,obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o

Anotácia:
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb obsahuje tri základné súbory požiadaviek: a) zabezpečenie únikových ciest, b) zachovanie funkčnosti elektrických zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie, c) vytvorenie požiarnych úsekov. Uvedená prednáška pojednáva práve o vytvorení požiarnych úsekov a rozoberá požiadavky vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. na protipožiarne prestupy cez jednotlivé požiarne úseky. Poslucháč dostane základné informácie o návrhu a inštalácii, ktoré sú nevyhnutné pre správnu aplikáciu vhodného systému prestupov.

13:00 - 13:45
Picture

Revízia elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002) a ručného náradia (STN 331600: 1996) z pohľadu noriem, vyhlášok, zákonov a praxe revízneho technika VTZE

Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

Anotácia:
Problematika revízií elektrických spotrebičov a ručného náradia je neustále diskutovaná, a to nielen medzi pracovníkmi z odboru elektro, ale tiež zo strany zodpovedných pracovníkov vo firmách a spoločnostiach. Prednáška tvorí ucelený a zrozumiteľný prehľad nielen v legislatíve s dôrazom na povinnosť vykonávania týchto revízií, ale je tiež podrobným návodom, ako tieto revízie vykonávať a to vrátane administratívnych úkonov, ako je dokladovanie revidovaných spotrebičov, kto je z pohľadu vyhlášky (č. 508 / 2009 Z.z.) oprávnený tieto úkony (revízie) vykonávať. Nebude chýbať vysvetlenie jednotlivých metód merania s dôrazom na najčastejšie chyby, a to nielen v určení metódy merania, ale tiež aj pri samotnom vykonávaní meraní. Zoznámite sa so všetkými úkonmi pri kontrolách a revíziách ručného náradia a spotrebičov s využitím softvérovej podpory výrobcu revízneho meracieho prístroja.

13:50 - 14:50
Picture

Prestávka

14:50 - 15:15
Picture

Seminárna miestnosť A:

Workshop Praktické merania nielen pre revíznych technikov

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

15:15 -16:00,16:15 - 17:00
Picture

Seminárna miestnosť B:

Workshop Tradičný elektrocad vs Engineering Base

Zabezpečuje: spoločnosť TECHNODAT Elektro

15:15 - 16:15
Picture

Seminárna miestnosť B:

Workshop Praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

16:30 - 18:00
Picture

výstavný stolík Rittal

Súťažný workshop VIETE ČO JE TO SMART WIRING?

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

10:00 - 16:00
Picture

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

17:30 - 22:00
Picture

Spoločenský večer v kongresových priestoroch
Slávnostný prípitok, raut, ľudová hudba Kuštárovci, vystúpenie OZ Odváž sa spoznať, DJ Dali, večerom bude sprevádzať moderátorka Nena Rothová

19:00 - 23:00

STREDA, 12.6.2019

Picture

Raňajky

07:00 - 08:45
Picture

Elektromagnetická kompatibilita domových inštalácií

Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen technických normalizačných komisií Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 5 pre spoľahlivosť, TNK 22 pre elektrotechniku, TNK 47 pre EMC a TNK 97 pre elektroenergetiku

Anotácia:
Kto zodpovedá za ochranu domu pred bleskovými, vyrovnávacími a bludnými prúdmi – projektant alebo staviteľ?

08:45 - 09:30
Picture

Energetická náročnosť a výhody inteligentného podlahového vykurovania

Ladislav Šemšej. obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. - teplá podlaha™

09:35 - 10:05
Picture

Prestávka

10:05 - 10:30
Picture

Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke

Dávid Sárka,inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra

Anotácia:
Cieľom prednášky je podeliť sa s odbornou verejnosťou o skúsenosti z posudzovania bezpečnosti strojových zariadení v prevádzke. Komplexne, z pohľadu strojovej a elektrickej časti so zohľadnením požiadaviek legislatívy konfrontovanej technickou praxou. Predostrieť názory na otázky týkajúce sa prevádzkovania: - starších zariadení, - zariadení po rekonštrukciách, - zariadení určených pre vlastnú potrebu v rámci organizácie, - výrobných liniek. Hlavným cieľom je vzájomná výmena skúsenosti s odbornou verejnosťou a viesť diskusiu na témy týkajúce sa bezpečnosti strojových zariadení.

10:30 - 11:30
Picture

Názvoslovie káblov včera, dnes a zajtra. Značenie káblov z hľadiska medzinárodných a podnikových noriem jednotlivých firiem, rozpoznávanie káblov pri revíziách v praxi.

Ing. Rastislav Valach, vedúci divízie Káble a vodiče VUKI, a.s. Bratislava

11:35 - 12:20
Picture

Obed

12:20 - 13:20
Picture

výstavný stolík Rittal

Súťažný workshop VIETE ČO JE TO SMART WIRING?


Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

13.00 - 16.00
Picture

Kvalitná uzemňovacia sústava ako základná súčasť systému ochrany pred účinkami blesku

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC Ing. Rudolf Štober,elektroprojektant

13:20 - 14:30
Picture

Prestávka

14:30 - 14:40
Picture

Ako ovplyvňuje nedostatočné či nesprávne určenie vonkajších vplyvov či podcenenie správneho rozsahu revízie jej objektívne prevedenie a následné spracovanie revíznej správy, a niektoré nové riziká plynúce z nekvalitnej práce projektanta a montéra pri tejto činnosti

Ing. Miloslav Valena, , súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ (Česká agentura pro standardizaci), podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

Anotácia:
Prednáška nebude riešiť všetky podrobnosti zmien v novej norme, ale bude sa sústrediť na správny rozsah revíznej správy vrátane príloh a formulárov a nesprávne či nedostatočné určenie vonkajších vplyvov, ktoré napr. ovplyvňuje aj stanovenie lehoty revízií. Bude tiež poskytnutá informácia o Technicko-normalizačnej informácii (TNI) k tejto norme vydávanej v Českej republike agentúrou ČAS (predtým ÚNMZ), ktorú budú výhľadovo potrebovať aj revízni technici (a nielen oni) vo svojej odbornej elektrotechnickej praxi na Slovensku. Autor prednášky je jedným zo šiestich členov pracovnej skupiny pre spracovanie TNI k tejto norme v Českej republike. A pripomenieme si tiež zopár mýtov stále sa opakujúcich medzi revíznymi technikmi, napriek všetkej osvete na obidvoch stranách hraníc!

14:40 - 15:40
Picture

Prestávka

15:40 - 15:50
Picture

Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca

Ing. Ján Meravý,súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN Bratislava

15:50 - 16:50
Picture

Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, ukončenie prednáškovej časti konferencie

16:50 - 17:00
Picture

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

17:30 - 22:00
Picture

Večera

17:45 - 20:00
Picture

75 tajomstiev lanovky na Skalnatom Plese
Presun vlakom do Tatranskej Lomnice, večerná jazda lanovkou na Skalnaté Pleso, nočná prehliadka pôvodnej strojovne lanovky so sprievodcom, dokumentárny film Príbeh jednej lanovky, krásne výhľady na nočné Tatry a Podtatranskú kotlinu.

18:45 - 22:00

ŠTVRTOK, 13.6.2019

Picture

Raňajky

07:00 - 08:00
Picture

Odborná exkurzia - prehliadka výrobného závodu Minerálne vody a.s.
V závode jedného z popredných výrobcov balených minerálnych a pramenitých vôd budeme môcť vidieť plne automatizovanú výrobnú linku KRONES, trafostanicu, rôzne elektrické rozvodne a elektroinštalácie Siemens.

08:00 - 14:00
Picture

Návrat ku Grand hotelu Bellevue, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody

14:00

Seminárna miestnosť A:

15:15 – 16:00       Workshop Praktické merania nielen pre revíznych technikov

Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích prístrojov:

 • Meranie zvodičov prepätia (SPD) a následný zápis hodnôt do RS
 • Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) – voľba metódy merania, postup, komunikácia meracieho prístroja s PC

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

16:15 – 17:00       Workshop Praktické merania nielen pre revíznych technikov

Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích prístrojov:

 • Meranie zvodičov prepätia (SPD) a následný zápis hodnôt do RS
 • Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) – voľba metódy merania, postup, komunikácia meracieho prístroja s PC

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o. 

Seminárna miestnosť B:

15:15 – 16:15       Workshop Tradičný elektrocad vs Engineering Base

Workshop je zameraný na porovnanie tradičného elektrocadu, napr. Elcad s elektrocadom novej generácie Engineering Base. Jednotlivé rozdiely budete môcť sledovať súbežne na dvoch plátnach.

Zabezpečuje: spoločnosť TECHNODAT Elektro

16:30 – 18:00       Workshop Praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann s.r.o., ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Následne si účastníci vyskúšajú využitie našich výrobkov v praxi. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Betterman.

Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

Výstavný stolík Rittal:

10:00 – 16:00       Súťažný workshop Viete, čo je to Smart Wiring?

Smart Wiring je revolučná metóda zapájania rozvádzačov. V podstate je to programom riadené zapájanie. Jedným šmahom podstatne zredukujeme zabudnuté a nesprávne prepoje a umožníme zdieľanie práce medzi viacerými pracovníkmi, pričom je vždy jasné, čo je urobené a koľko toho ešte zostáva. Na workshope si toto riadené zapájanie bude možné prakticky vyskúšať a nielen to.

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

3. Výstava starých meracích prístrojov

4. Workshopy:

PRAKTICKÉ MERANIA NIELEN PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV

Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích prístrojov:

 • Meranie zvodičov prepätia (SPD) a následný zápis hodnôt do RS

(Použité meracie prístroje: GIGATEST pro, EUROTEST 61557)

Porovnanie spôsobu merania a vyhodnotenia výsledku merania do RS

 • Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) – voľba metódy merania, postup, komunikácia meracieho prístroja s PC

(Použité meracie prístroje: PU 184 Delta, PU 194 Delta – Metra, REVEXplus USB + komunikácia s PC, REVEXprofi II + komunikácia s PC + čítačka, REVEXmax + komunikácia s PC + čítačka)

Z praktických ukážok bude zrejmé, ako je dôležitý výber meracieho prístroja s ohľadom na rozsah (množstvo) vykonávaných revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. Ukážka prenosov dát meracieho prístroja do PC a spracovania v software ILLKO štúdio.

Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

TRADIČNÝ ELEKTROCAD vs. ENGINEERING BASE

Workshop je zameraný na porovnanie tradičného elektrocadu, napr. Elcad s elektrocadom novej generácie Engineering Base. Jednotlivé rozdiely budete môcť sledovať súbežne na dvoch plátnach.

Okruhy, z ktorých si môžete vybrať:

 • Generovanie dokumentácie
 • Revízie a porovnávanie dát
 • Výrobná dokumentácia rozvádzača
 • Podpora medzinárodných noriem a IEC 81346
 • P&ID schéma
 • Káblové zväzky

Zabezpečujú: Matúš Babinec, obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o., Ing. Jiří Klohna, technická podpora Elcad a Engineering Base TECHNODAT Elektro s.r.o.

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA PRESTUPOV A PROTIPOŽIARNYCH UPCHÁVOK OBO BETTERMANN
Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann s.r.o., ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Následne si účastníci vyskúšajú využitie našich výrobkov v praxi. Praktickú skúsenosť získajú pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX, mäkké upchávky PYROPLAE Fibre, protipožiarna pena PYROSIT NG, podušková upchávka PYROBAG, penové bloky PYROPLUG Block a rúrková manžeta PYROCOMB. Trvanie praktickej časti je cca. 60 min. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Betterman.

Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

5. Súťažný workshop VIETE ČO JE TO SMART WIRING?
 Smart Wiring je revolučná metóda zapájania rozvádzačov. V podstate je to programom riadené zapájanie. Jedným šmahom podstatne zredukujeme zabudnuté a nesprávne prepoje a umožníme zdieľanie práce medzi viacerými pracovníkmi, pričom je vždy jasné, čo je urobené a koľko toho ešte zostáva. Na workshope si toto riadené zapájanie bude možné prakticky vyskúšať a nielen to. Najrýchlejší odvážlivec vyhrá hlavnú cenu: televízor. O výhru môžu súťažiť všetci účastníci konferencie ELTECH SK 2019 okrem členov tímu Rittal a EPLAN a ich rodinných príslušníkov.

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

6. Večerný program 75 tajomstiev lanovky na Skalnatom Plese

7. Odborná exkurzia do výrobného závodu Minerálne vody a.s. pri Prešove

8. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných služieb hotela Bellevue****

A. PRIHLÁŠKA A ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
a)  zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: www.elektromanagement.sk/e-shop
b)  zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk
c)  poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email objednávka, s údajmi na úhradu.
Vstupenka Vám bude odovzdaná v deň konania konferencie pri registrácii.

Možnosti úhrady:
a)  prevodným príkazom na účet: IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958, IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky
b)  platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
c)  na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou


B. REZERVÁCIA A ÚHRADA ÚBYTOVANIA A EXKURZIE:
REZERVOVAŤ UBYTOVANIE A EXKURZIU MÔŽETE:
a)  vyplnením rezervácie podľa požiadaviek na: elektromanagement.reenio.sk
B)  zaslaním rezervácie na mail: rezervacie@elektromanagement.sk
C)  poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po rezervácii Vám príde na vyplnený email potvrdenie rezervácie a pokyny k úhrade podľa vybraného spôsobu platby.

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK48 0900 0000 0050 7645 1265
názov účtu: Ing, Michal Hála
IČO: 47876646, DIČ: 1077678558
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo rezervácie
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

DÔLEŽITE! VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME DO 3. 6. 2019 alebo do naplnenia kapacity

Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 12-14.06.2018 / Vysoké Tatry

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.