KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELTECH SK

je odborná konferencia zameraná najmä na revíznych technikov, elektro projektantov a montážnikov. Tejto konferencie sa zúčastňujú pracovníci napríklad týchto spoločností: ACIS, ACP AuComp, Agropartner, AP Systems, ART-Ex, A-Z Controls Košice, Bratislavská teplárenská, Bytové družstvo Prešov, Bytový podnik Myjava, Continental Matador Rubber, CSE-CONTROLS, Dalkia Industry Žiar n/Hronom, DATATHERM, Diafan, DVG Slovakia, ELBA, Elektro-inžiniering, ELEVOD, ENERGOSAM, EUB, EZ-PROFINAL SK, FIP, GFT Kechnec, GiTy – Slovensko, Heitec Slovensko, HUMONT, IFT InForm Technologies, INERGY Automotive Systems Slovakia, LED SYSTEM, LiV ELEKTRA, Národná diaľničná spoločnosť, ProCS, PROJEKTY ELEKTRO, PSJ Hydrotranzit, RMS, SAG Elektrovod, SE a.s. AE MOCHOVCE závod, SHP Harmanec, Siprin, Strojchem, Tepláreň Košice, Towercom, Transpetrol, TSÚ Piešťany, Tubau, TÜV SÜD Slovakia, Volkswagen Slovakia, VUJE, Východoslovenská energetika, Výťahy Zeva, Zentiva, ŽSR a mnoho ďalších živnostníkov.
Konferencia býva trojdňová. V prvý deň prebiehajú prednášky a večer je pre všetkých pripravený spoločenský večer. V druhý deň sú v priebehu dňa ďalšie prednášky. Počas týchto dvoch dní sa v predsálí prezentuje poslucháčom so svojimi novinkami tridsiatka vystavovateľov. Na tretí deň absolvujeme odbornú exkurziu.

Konferencia ELTECH SK 2018

Pozývame Vás na IX. celoštátnu konferenciu pre revíznych technikov elektrických zariadení, projektantov a konštruktérov elektro, energetikov, pracovníkov elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR spojenú s individuálnou výmenou skúseností a odbornou exkurziou. Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.

UTOROK, 12.6.2018

 

Picture

Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

08:00 - 10:00
Picture

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

10:00 - 10:15
Picture

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2007 s nadväznosťou na novú STN 33 2000-4-41: 2018

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 elektroinštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom SÚTN Bratislava

10:15 – 11:15
Picture

Funkcie a použitie oblúkových ochrán

Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ s.r.o., člen normalizačných komisií úradu ÚMNZ: TNK 130, TNK 22, TNK 40

Anotácia: Vysvetlenie funkcie oblúkových ochrán, použitie oblúkových ochrán podľa noriem, pre aké priestory a objekty sú tieto ochrany vhodné. Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa oblúkových ochrán.

11:15 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 13:00
Picture

Problémy spojené s vykonávaním východiskových a pravidelných revízií podľa novej ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (STN 33 2000-6:2017) v súvislosti s novými vydávanými normami súboru ČSN (STN) 33 2000 v roku 2018 a spôsoby zapracovania tejto problematiky do pripravovanej TNI v ČR. Výsledky z jednania CENELEC TC 64 týkajúce sa vykonávania revízií v súvislosti s novou normou na revízie.

Ing. Pavel Vojík, odborný referent Českej agentúry pre štandardizáciu s.p.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, predseda revíznej komisie, člen Únie súdnych znalcov ČR

Anotácia: Cieľom prednášky je oboznámiť slovenských poslucháčov a predovšetkým revíznych technikov s možnými problémami z pohľadu českej normalizácie a ich riešením pri vykonávaní východiskových a pravidelných revízií podľa ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (STN 33 2000-6:2017) s ohľadom na nové normy súboru 33 2000 v Českej i Slovenskej republike. Ďalej chce oboznámiť so stavom spracovania technickej normalizačnej informácie (TNI 33 2000-6), ktorá sa bude významne podieľať na riešení problémov spojených s praktickou aplikáciou ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (a postupne aj STN 33 2000-6:2017). Záver prednášky bude venovaný výsledkom jednania technického výboru TC 64, Medzinárodnej komisie pre elektrotechniku CENELEC, ktoré sa týkajú vykonávania revízií podľa ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (STN 33 2000-6:2017).

13:00 - 14:00
Picture

Ďalšie praktické skúsenosti so zavádzaním novej normy na revízie s prihliadnutím na súvisiace normy a okruhy tém k riešeniu, v Českej republike zavádzané TNI k tejto norme, z pohľadu povinností a rizík práce projektanta, montéra a revízneho technika a možnosti ich použitia v praxi slovenského revízneho technika

Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

Anotácia: Táto prednáška má za úlohu priniesť ďalšie nové informácie so zavádzaním tejto normy v Českej republike a oboznamuje poslucháčov s možnosťami, ako s týmito informáciami čo najlepšie oboznámiť slovenských kolegov. Od zavedenia v apríli 2017 v Českej republike prebehlo množstvo seminárov na túto tému, získali sme veľa skúseností a pripomienok od kolegov, boli zahájené práce na Technickej normalizačnej informácii so zameraním na vysvetlenie niektorých pojmov v novej norme vrátane prehlásenia projektanta, montéra a revízneho technika. Prináša nové informácie a umožňuje slovenskému revíznemu technikovi lepšie pochopiť súvislosti medzi starou a novou normou na revízie pri ich zavádzaní do národnej praxe na obidvoch stranách hraníc, prinajmenšom až do doby ukončenia súbežnej platnosti už samostatne platiacej normy ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, resp. STN 33 2000-6:2017 a ČSN 33 2000-6:2007, resp. STN 33 2000-6.

14:00 - 15:00
Picture

Prestávka

15:00 - 15:30
Picture

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu a krátky doplnok k revíziám podľa STN 33 2000-6:2017

Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s.

15:30 - 16:30
Picture

Overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických

Ing. Michal Horňak, odbor inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce Košice

16:30 - 17:30
Picture

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

17:30 - 22:00
Picture

Večera a spoločenský program (raut, živá hudba v podaní hudobníka Romana Omachela)

19:00 - 22:00

STREDA, 13.6.2018

 

Picture

Raňajky

07:00 - 09:00
Picture

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov v prostredí ohrozenom výbuchom

Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika

09:00 - 10:00
Picture

Nový štandard v rozvádzačoch práve vstúpil na trh

Ing. Igor Bartošek, riaditeľ Rittal s.r.o.

10:00 - 10:20
Picture

Prestávka

10:20 - 11:00
Picture

Výťahy a zdvíhacie zariadenia – súčasné podmienky na ich prevádzku

Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích zariadení

11:00 - 11:45
Picture

Engineering Base – Čas sú peniaze alebo ako projektantovi ušetriť čas

Matúš Babinec, TECHNODAT Elektro s.r.o.

11:45 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 13:00
Picture

Postup pri návrhu vonkajšieho LPS, metódy určovania ochranného priestoru, požiadavky na komponenty vonkajšieho LPS

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC

13:00 - 14:00
Picture

Izolovaný bleskozvod a jeho použitie:
1) Detailný výpočet dostatočnej vzdialenosti
2) Požiadavky normy IEC TS 62561-8
3) Systémové použitie vysokonapäťových vodičov a ochrana pred dotykovým napätím


Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

14:00 - 15:00
Picture

Prestávka

15:00 - 15:30
Picture

Projektovanie prepäťových ochrán v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím. Zásady správneho umiestňovania a najčastejšie chyby pri inštalácii prepäťových ochrán.

Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

15:30 - 16:15
Picture

Tombola, ukončenie oficiálnej časti konferencie

17:15 - 17:30
Picture

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

17:30 - 22:00
Picture

Večera

18:30 - 19:30

ŠTVRTOK, 14.6.2018

 

Picture

Raňajky

07:30 - 08:30
Picture

Odborná exkurzia – prehliadka nekonvenčných dopravných systémov v Tatranskej Lomnici
Pre pozitívny ohlas na exkurziu venovanej lanovkám vo Vysokých Tatrách v roku 2016, sme sa rozhodli ju opäť zaradiť do programu. Tentoraz sa zameriame na prevádzkovanie lanoviek v Tatranskej Lomnici. Odborný sprievodca pán Juraj Husovský nás prevedie ovládacím pracoviskom, strojovňou kabínkovej 4miestnej lanovky na Štarte, predvedie nám pohon + napájanie, núdzový pohon hydrauliky, elektrocentrálu 200 kWh, pohon lanovky zo Skalnatého Plesa na Lomnický štít a v prípade priaznivého počasia sa ňou aj vyvezieme hore.

08:30 - 14:30
Picture

Návrat ku Grand hotelu Bellevue, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody

14:30

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

120 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 24. 5. 2018
130 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 25. 5. 2018 a pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

V cene sú zahrnuté:

 • náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • zborník prednášok na USB
 • katalógy vystavujúcich firiem
 • občerstvenie a obed 12.6, 13.6.
 • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Poplatok za ubytovanie v  GRAND HOTELI BELLEVUE****:

(v cene ubytovania je mestská daň, raňajky a trojchodová večera, jednorazový vstup do wellness)

 • Jednolôžková izba    75 € / osoba / noc
 • Dvojlôžková izba      53 € / osoba / noc
 • Trojlôžková izba      53 € / osoba / noc
 • Štvorlôžková izba     53 € / osoba / noc

Odborná exkurzia  20 – 45 € / osoba (v cene je zahrnutá doprava a vstupenky na lanovky)

Raut 12. 6. 2018                                                  ZDARMA

Wellness pre ubytovaných účastníkov        ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

3. Úhrada účastníckeho poplatku:

Pri vybranej platbe prevodom Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: Č. ú.: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu…
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail office@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

5. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr do 5. 6. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála).

6. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

 1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení
 1. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi
 • Diskutovať s Vami radi budú: Ing. Jan Krejčí, Ing. Ján Meravý, Ing. Pavel Vojík, Ing. Miloslav Valena, p. Miroslav Hutyra, Ing. Edmund Pantůček, Ing. Michal Horňak, p. Štefan Fábry, p. Jiří Kroupa, Ing. Jozef Daňo, p. Radoslav Rieger a ďalší…
 1. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov
 2. Workshop meraní a meracej techniky pri revíziách a kontrolách elektrických zariadeníÚčastníci workshopu si budú môcť vyskúšať viaceré typy meracích prístrojov a praktické merania používané pri kontrolách a revíziách elektrických zariadeniach. Záujemcovia si môžu priniesť aj vlastné meracie prístroje. Jednotlivé meracie metódy budú demonštrované pod vedením skúseného lektora od spoločnosti ZTS Elektronika SKS.
 • Počet miest je obmedzený, v prípade záujmu vyznačte v prihláške
 1. Odborná exkurzia do Tatranskej Lomnice
 2. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných služieb hotela Bellevue**** – fínska sauna
 • parná inhalačná sauna
 • bylinková sauna
 • soľná sauna
 • eukalyptová sauna
 • tepidárium
 • jacuzzi
 • plavecký bazén
Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 12-14.06.2018 / Vysoké Tatry

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.