Jiří Kroupa – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Archívy Jiří Kroupa - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Jiří Kroupa

spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

Events by this speaker