Ing. Josef Kunc – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Archívy Ing. Josef Kunc - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Ing. Josef Kunc

sekretár spolku KNX národná skupina ČR, člen TNK 22 a TNK 130 Českej agentúry pre štandardizáciu

Events by this speaker