Ing. Ján Meravý – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Archívy Ing. Ján Meravý - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Ing. Ján Meravý

súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Events by this speaker