Ing. Edmund Pantůček – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Archívy Ing. Edmund Pantůček - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Ing. Edmund Pantůček

ANTIRISK – EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen technických normalizačných komisií Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 5 pre spoľahlivosť, TNK 22 pre elektrotechniku, TNK 47 pre EMC a TNK 97 pre elektroenergetiku

Events by this speaker