Systém vonkajšej ochrany pred bleskom

  

nová unikátna príručka

Systém vonkajšej ochrany pred bleskom (2017)

V publikácii nájdete montážne detaily typových riešení vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia a vyrovnania potenciálov. Publikácia je určená najmä pre projektantov, konštruktérov, montážnikov, elektrotechnikov a všetkých, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenia vonkajšej ochrany pred bleskom. Obsah publikácie je rozčlenený do deviatich kapitol.

Cena:  29,90 € s DPH (24,92 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

meravykniha2015

  

Meravý, J., Tománek, J.: Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Autori z pohľadu viac ako 40-ročnej praxe elektrikárov a revíznych technikov sa v tejto knihe pokúsili o priblíženie problematiky merania a všetkého čo s tým súvisí. Ukazujú v nej praktické merania pre elektrotechnika a revízneho technika, ktoré sa vyskytujú v prevádzkovej praxi. Kniha obsahuje názorné ukážky, meracie prístroje v súčasnosti dostupné na trhu. Je určená pre široký okruh elektrikárov, revíznych technikov.

Meravý, J., Tománek, J.

Cena:  16,00 € s DPH (14,55 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

meravykniha2015

  

Vychádza druhé prepracované vydanie.

Meravý, J., Tománek, J.: Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Publikácia radí ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu - Správa o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokol o revízií elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní.

Kniha vysvetľuje ako vytvoriť vlastný Pracovný postup na výkon odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, predkladá možné vzory písomných správ, ako postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pri revízií elektrických spotrebičov a pod.

Kniha je určená najmä pre revíznych technikov, pre elektroinštalatérov vykonávajúcich revízie elektrických spotrebičov v prevádzke, projektantov, energetikov, ale aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.

Meravý, J., Tománek, J.

Cena:  16,00 € s DPH (14,55 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

meravykniha2015

 

Výroba rozvádzačov NN podľa noriem a ich správne umiestnenie

Publikácia prakticky približuje nový súbor noriem STN EN 61439 v praxi a je ukážkou, čo všetko treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený a umiestnený v priestore a čo všetko treba k vyrobenému rozvádzaču doložiť.

Publikácia je určená predovšetkým pre výrobcov rozvádzačov, ale dobre poslúži aj pre elektroinštalatérov, revíznych technikov, projektantov, energetikov ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.

Ing. Ján Meravý

Cena:  15,00 € s DPH (13,64 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

2knihameravy

  

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov – na vysokom napätí

Ing. Ján Meravý, Mgr. Martin Herman, Ing. Vladimír Judiny, Peter Surový

Cena: 16,50 € s DPH (15 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

3knihameravy

  

Elektrotechnická spôsobilosť pre NEelektrikárov

Ing. Ján Meravý

Cena: 13,90 € s DPH (12,64 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

5kniha

  

Elektrotechnická schémata a zapojení 1

Základní prvky a obvody

Štepán Berka

Cena: 13,90 € s DPH (12,64 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

Elektrotechnická schémata a zapojení 2

  

Elektrotechnická schémata a zapojení 2

Řídicí, ovládací a bezdrátové prvky

Štepán Berka a kol.

Cena: 13,90 € s DPH (12,64 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

8kniha

  

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC

Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová

Cena: 21 € s DPH (19,09 EUR bez DPH)

VYPREDANÉ

 

Herman

  

Elektrotechnická príručka 3: Praktické postupy a príklady určovania vonkajších vplyvov v rôznych priestoroch, podľa európskych noriem

Mgr. Martin Herman

Cena: 15 € s DPH (13,64 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

 

10knihaelektrotechnicka prirucka

  

Elektrotechnická príručka 4: Výbušné atmosféry. Výber z platnej legislatívy a technických noriem, ktoré riešia bezpečnosť elektrotechnických zariadení?

Mgr. Martin Herman

Cena: 16 € s DPH (14,55 EUR bez DPH)

Dostupnosť: skladom

Objednať

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)