09. júna 2020

Zdieľajte článok

Pred mesiacom sme vás informovali, že konferenciu ELTECH SK (stretnutie revíznych technikov EZ vo Vysokých Tatrách) vám vzhľadom na aktuálnu situáciu tento rok ponúkneme netradične vo forme odborného časopisu (zborníku prednášok) pod názvom

KoronaŠpeciál ELTECH SK 2020

Dnes vám môžeme prezradiť, že sa nám za ten čas podarilo pripraviť rozsiahly odborný časopis, ktorý vám na viac ako 120 stranách prinesie 13 odborných tém a niekoľko zaujímavých rubrík.

Hlavné témy:

 • Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS elektrických inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem (Ing. Ján Meravý)
 • Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí (Radoslav Rieger)
 • Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4 (Jiří Kroupa)
 • Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov (Ing. Rudolf Štober)
 • Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní revízií a OPaOS (Ing. Leoš Koupý)
 • Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie (prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
 • Inteligentné inštalácie v rodinných domoch (Ing. Josef Kunc)
 • Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby (Ing. Jozef Daňo)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky strojových zariadení (Ing. Ján Vereš, Ing. David Sárka)
 • Elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (Ing. Edmund Pantůček)
 • Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás a druhy zásuviek používaných v súčasnosti vo svete (Ing. Ján Meravý)
 • Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných OPaOS v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby (Ing. Juraj Galba, MBA)
 • Modernizácia verejného osvetlenia na báze LED a ochrana proti prepätiu (Ing. Jozef Černička, CSc.)
Všetkým, ktorí ste si časopis objednali, veľmi pekne ďakujeme. Ak ste tak ešte nespravili a máte o KoronaŠpeciál ELTECH SK záujem, objednať si ho môže za cenu 15 €  tu:
V roku 2021 vám časopis poslúži aj ako zborník prednášok, nakoľko všetky témy budú súčasťou programu konferencie ELTECH SK 2021.

Časopis odporúčame aj českým odborníkom – do Českej republiky bude zasielaný s prevodníkom slovenských noriem, vyhlášok a zákonov do českej legislatívy.

Ďakujeme vám za dôveru a trpezlivosť, želáme pevné zdravie a veľa pracovných úspechov.

Petra Bartošková

Elektro Management s.r.o.