Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií
Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN