elektromanagement-logo-2015
Image_2_246af108-0581-4370-ba43-b57546984970
Vážené dámy a vážení páni,
pozývame Vás na

2. časť 8. cyklu odborných seminárov
OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU
Image_3_720762cc-e157-4c06-a28e-82e96388858f
Prednáša:
  • Jiří Kroupa (autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS)
  • Ing. Rudolf Štober (elektroprojektant, špecialista na systém ochrany pred bleskom a prepätím)
Termíny a miesto konania:
13. 11. 2018 KOŠICE, Košice hotel****
14. 11. 2018 ŽILINA, Holiday Inn****
15. 11. 2018 SENEC, Hotel Dolphin****


Seminár je venovaný vnútornej ochrane s nasledovným programom:

  • Príčiny vzniku atmosférických prepätí a ich účinky
  • Ktoré opatrenia znižujú účinky atmosférických prepätí
  • Dôležité požiadavky a parametre zvodičov SPD
  • Kritériá na výber vhodných zvodičov SPD
Za účasť na tomto seminári môžete získať bod do nášho vernostného programu.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Petra Bartošková
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Image_2_246af108-0581-4370-ba43-b57546984970

Email zasiela: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. - Dlhá 107 - 949 01 - Nitra
www.elektromanagement.sk
©2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. . All rights reserved.