Archív konferencie Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska, Dunajská Streda

Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska je regionálnym odborným seminárom, ktorý je venovaný revíznym technikom EZ, projektantom elektro, pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve.

Prvý ročník tohto seminára sa uskutočnil v roku 2010 v Komárne, od roku 2011 sa koná každoročne v Dunajskej Strede. Tohto seminára sa pravidelne zúčastňujú dve desiatky významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

Na tomto mieste nájdete informácie k predchádzajúcim ročníkom konferencie Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska Dunajská Streda.
zobraziť fotogalériu Pre zobrazenie fotogalérie z minulých ročníkov konferencie kliknite tu...

VII. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2016

dátum konferencie 23. 11. 2016
legendmap 
Zväčšiť mapu
adresa konferencie Hotel THERMA****
Priemyselná 4, Dunajská Streda
GPS súradnice

GPS Hotel THERMA****: 47.98648 17.59931

zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
 prihlaska
Predchádzajúce ročníky konferencie nájdete tu...
Fotogalériu z predchádzajúcich ročníkov konferencie nájdete tu...

Program konferencie ▼

23. novembra 2016

08:00 - 08:30
Prezentácia účastníkov
08:30 - 09:30
Revízie elektrických zariadení pracovných strojov
Ing. Ján Vereš,
inšpektor EZ na TI SR Nitra
09:35 - 10:35
Zvodiče prepätia – ich optimálny návrh a prevedenie, umiestnenie v inštaláciách, najčastejšie chyby montáže a niektoré zásady pri vykonávaní revízií v týchto inštaláciách z pohľadu súčasnej praxe revízneho technika.
Alebo
Ako minimalizovať riziká revízneho technika pri zázname zistených a nameraných hodnôt vnútornej ochrany proti prepätiu v revíznej správe.
Radoslav Rieger,
revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
10:35 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:00
Riziká pri vykonávaní revízií čiastočných rekonštrukcií inštalácií v občianskej aj priemyselnej výstavbe.
Alebo
Ešte je to oprava, alebo už rekonštrukcia?
Ing. Miloslav Valena,
súdny znalec v odbore elektrotechnika
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
Prečo sú v praxi obavy z výbušných atmosfér?
Mgr. Martin Herman,
súdny znalec v odbore elektrotechnika
14:05 - 14:30
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť v období 20. narodenín spoločnosti TRACON SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Štefan Bucz, PhD.,
produktový manažér TRACON SLOVAKIA s.r.o.
14:35 - 15:35
Zo zápisníka súdneho znalca - rozbor vybraných prípadov, ktoré sa dostali až na súd
Ing. Ján Meravý,
súdny znalec v odbore elektrotechnika
15:35 - 15:45
Tombola, záver konferencie

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. Ján Meravý

Súdny znalec v odbore elektrotechnika

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra
Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Účastnícky poplatok:

  • 45 € / osoba s DPH pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 14. 11. 2016 (vrátane)
  • 55 € / osoba s DPH pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 15. 11. 2016 a pri platbe v hotovosti na mieste
  • 110 € / 2 platiace osoby + tretia osoba zdarma


V cene sú zahrnuté:
  • náklady spojené s usporiadaním konferencie
  • zborník prednášok na USB
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • občerstvenie a obed
  • osvedčenie o absolvovaní seminára

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.

Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

3. Prihlásiť sa na konferenciu môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:
Elektro Management s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr 21. 11. 2016

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle 0905 211 728.

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - Elektro Management, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

Generálny partner:

Partneri konferencie:

Mediálni partneri konferencie:

Sprievodný program ▼

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, elektrických prvkov a zariadení.


2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.


3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)