Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska
Dunajská Streda

Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska je regionálnym odborným seminárom, ktorý je venovaný revíznym technikom EZ, projektantom elektro, pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve.

Prvý ročník tohto seminára sa uskutočnil v roku 2010 v Komárne, od roku 2011 sa koná každoročne v Dunajskej Strede. Tohto seminára sa pravidelne zúčastňujú dve desiatky významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

VIII. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2017

dátum konferencie 28. 11. 2017
legendmap 
Zväčšiť mapu
adresa konferencie Hotel THERMA****
Priemyselná 4, Dunajská Streda
GPS súradnice

GPS Hotel THERMA****: 47.98648 17.59931

zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
 prihlaska
Prihláška pre vystavovateľov na vyžiadanie emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Predchádzajúce ročníky konferencie nájdete tu...
Fotogalériu z predchádzajúcich ročníkov konferencie nájdete tu...

Program konferencie ▼

08:00 - 08:30
Prezentácia účastníkov
08:30 - 09:30
Požiadavky na projektovanie a montáž nevýbušných elektrických zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Ing. Ján Vereš,
inšpektor EZ na TI SR Nitra
09:35 - 10:30
Ochrana pred bleskom a prepätím v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
Ing. Edmund Pantůček,
súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika
10:30 - 11:00
Prestávka na kávu
11:00 - 11:30
Elektrické podlahové vykurovanie a ochranné systémy vykurovacími káblami
Ing. Vratko Mikuláš, MBA,
riaditeľ ANOS s.r.o. - teplá podlahaTM
Anotácia:
 • 1. Vykurovacie rohože - teplá dlažba
 • 2. Elektrické podlahové vykurovanie
 • 3. Dotykové termostaty
 • 4. Ochrana vjazdov do garáží
 • 5. Ochrana odkvapových žľabov pred cencúľmi
 • 6. Ochrana potrubia pred zamrznutím
11:35 - 12:15
Systémy UPS - ich využitie a technologické delenie
Ing. Ľudovít Ukropec,
konateľ DTW, s.r.o.
Anotácia:
Téma prednášky sa týka najnovších trendov vo vývoji UPS. Predstavíme unikátne a zároveň univerzálne riešenie, ktoré umožňuje zvyšovať výkon UPS priamo úmerne zvyšujúcim sa potrebám firmy. Prezentované systémy je možné inštalovať všade, kde je požadovaná vysoká kvalita napájania - od malých priestorov, cez serverovne, technologické miestnosti, núdzové systémy až po datacentrá. Prednosťou riešenia je nenáročnosť obsluhy pri navyšovaní výkonu a tiež odolnosť voči chybám spôsobeným ľudským faktorom.
12:15 - 13:15
Obed
13:15 - 14:30
Návrh a realizácia povinnej vnútornej ochrany proti prepätiu (SPD) v elektrických inštaláciách (VTZE) v súlade s novou normou STN 33 2000-5-534: 2017 a STN 33 2000-4-443: 2017 a to vrátane kontrol a odborných prehliadok a odborných skúšok týchto inštalácií opatrených SPD s ohľadom na normu STN 33 2000-6: 2017
Radoslav Rieger,
revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
Anotácia:
Prednáška sa zaoberá podrobným vysvetlením novej normy STN 33 2000-5-534: 2017 - aplikácia vnútornej ochrany proti prepätiu (SPD), oboznámenie sa s povinnosťou používania SPD v elektrických inštaláciách, upozornenie na možné riziká nesprávneho pochopenia určitých článkov tejto normy a tým i následných chýb pri návrhoch (projektoch), realizáciách a v neposlednom rade i pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok VTZE opatrených jednotkami SPD. Celá prednáška tvorí ucelený a zrozumiteľný súbor informácií čerpaných nielen z vyššie uvedenej normy, ale i z praxe revízneho technika VTZE, ktoré môžu byť prínosom nielen revíznym technikom VTZE, ale aj projektantom a montážnikom v elektro odbore.
14:35 - 15:35
Ako posudzovať ochranu pred zásahom blesku, ktorá bola vyhotovená podľa dnes už neplatných predpisov?
Ing. Ján Meravý,
súdny znalec v odbore elektrotechnika
15:35 - 15:50
Priestor na diskusiu
15:50 - 16:00
Tombola, záver konferencie

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. Ján Meravý

Súdny znalec v odbore elektrotechnika

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra
Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Účastnícky poplatok:

 • 50 € / osoba s DPH pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 16. 11. 2017 (vrátane)
 • 55 € / osoba s DPH pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 17. 11. 2017 a pri platbe v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

V cene sú zahrnuté:
 • náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • zborník prednášok na USB
 • katalógy vystavujúcich firiem
 • občerstvenie a obed
 • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.

Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

3. Prihlásiť sa na konferenciu môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: + 421 905 211 728 - Ing. Michal Hála
c) zaslaním objednávky na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:
Elektro Management s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr 24. 11. 2017

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728.

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - Elektro Management, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI


MEDIÁLNY PARTNER

Sprievodný program ▼

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, elektrických prvkov a zariadení.


2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.


3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)