Konferencia Projektanti 2017

Projektanti je odborná konferencia zameraná najmä na elektro projektantov.

Wellness hotel Grand**** JasnáTento rok sa bude konať jej siedmy ročník. Miestom konania konferencie budú opäť Nízke Tatry. Počet poslucháčov sa postupne zvyšuje a taktiež zastúpenie elektro projektantov medzi nimi. Medzi poslucháčmi, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie v minulosti, boli pracovníci napr. týchto spoločností: Adifex, AP Systems, ART-Ex, BEZ Transformátory, BONUL, Continental Matador Rubber, Datatherm, eltecor, ELTEK Slovakia, EMU projekt, ENERGOMONT, ERMONT Bratislava, EUB, EUROLUX LIGHTING, eustream, FELS, Iglu projekt, Intervis, M&M Profipol, Ministerstvo obrany SR, NAFTA, PIO KERAMOPROJEKT, Power Energo, PPA Energo, ProCS, Prysmian Kablo, PZK, SAG Elektrovod, Siemens, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVNAFT, Towercom, TRELLIS, Van Doren Engineers Slovakia, Vodohospodárska výstavba a mnoho ďalších živnostníkov.

Konferencia je trojdňová.

V prvý deň
prebiehajú prednášky a večer je pre všetkých pripravený raut so živou hudbou.
Druhý deň
pokračujú prednášky a večer bude pre účastníkov pripravený spoločný program. Počas prvých dvoch dní sa pred poslucháčmi prezentujú tri desiatky vystavovateľov.
Na tretí deň
absolvujeme odbornú exkurziu. V tomto ročníku navštívime Mondi SCP, a.s. v Ružomberku.

Základné informácie ku konferencii Projektanti 2017

dátum konferencie 17. - 19. 10. 2017 mapa Zväčšiť mapu
adresa konferencie

Wellness hotel Grand**** Jasná
Demänovská Dolina 71
031 01 Liptovský Mikuláš 1

GPS súradnice

GPS hotela: 48.970777, 19.580611

zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
prihlásiť sa
Prihláška pre vystavovateľov na vyžiadanie emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Program konferencie ▼

17. októbra 2017

09:00 - 11:30
Prezentácia účastníkov vo Wellness hoteli Grand Jasná, ubytovanie
11:30 - 12:30
Obed
12:30 - 12:45
Otvorenie konferencie
12:45 - 13:25
Nové hľadiská na projektovanie káblových rozvodov - vplyv reakcie káblov na oheň na dovolené požiarne zaťaženie v požiarnych úsekoch
Ing. František Gilian, generálny sekretár APPO SR, expert požiarnej ochrany - audítor požiarnych konštrukcií
13:30 - 14:30
Návrh koncepcie trás na trvalú dodávku elektrickej energie.
A. Trasy na trvalú dodávku elektrickej energie
B. Požiarne upchávky a prestupy
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
14:30 - 15:15
Prestávka
15:15 - 16:40
Bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu
Ing. Zdeněk Kinšt, Oto Toldy, GENERI s.r.o.
16:45 - 17:45
Bleskozvod v prostredí ohrozenom výbuchom
Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a?elektronika
17:45 - 22:00
Možnosť využitia hotelového wellness
19:00 - 22:00
Večera, spoločenský večer

18. októbra 2017

07:00 - 09:00
Raňajky
09:00 - 09:45
Najčastejšie chyby pri výbere, zapojení a prevádzkovaní sledovačov izolačného stavu.
Požiadavky podľa novej normy STN EN 61557-8 ed. 3.
Možnosti lokalizácie poruchy izolácie v IT sieťach za prevádzky pod napätím podľa STN EN 61557-9 ed. 3.
Ing. Roman Smékal, obchodný riaditeľ GHV Trading, spol. s r.o., člen technickej normalizačnej komisie TNK22 Úradu pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo v ČR
Anotácia:
Poslucháči sa dozvedia nielen ako správne vyberať prístroj pri projektovaní a nové požiadavky na prístroje podľa aktuálne platných noriem, ale tiež praktické príklady chýb v zapojení alebo prevádzkovaní IT sietí. Budú predstavené možnosti zberu dát a vizualizácie nameraných informácií.
09:50 - 10:35
Modernizácia verejného osvetlenia na báze LED a ochrana proti prepätiu. Spoľahlivé prepäťové ochrany pre LED svietidlá
Ing. Jozef Černička, CSc., konateľ spoločnosti KIWA sk,s.r.o.
10:35 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:00
Zvodiče prepätia a chyby, ktorých sa dopúšťame (od výpočtu rizík smerom k projektovaniu SPD až po ich aplikáciu vrátane revízie)
Daniel Anděl, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
Najčastejšie nezhody vyskytujúce sa pri posudzovaní bezpečnosti technických zariadení
Ing. Tomáš Bednárik, vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Anotácia:
Téma odráža reálny stav na zariadeniach a zároveň dáva návod čomu sa vyvarovať a ako aplikovať riešenia, aby boli riešenia správne nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj z hľadiska bezpečnosti a legislatívnych požiadaviek.
14:00 - 15:15
Chladenie rozvádzačov klimatizačnými jednotkami moderne a efektívne
Ing. Igor Bartošek, riaditeľ Rittal s.r.o.
15:15 - 15:45
Prestávka
15:45 - 17:00
Časté nedostatky pri projektovaní elektrickej inštalácie a bleskozvodov rodinných domov z pohľadu súdneho znalca
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
17:00 - 17:15
Tombola, záver konferencie
17:15 - 22:00
Možnosť využitia hotelového wellness
19:00 - 20:00
Večera

19. októbra 2017

06:30 - 08:00
Raňajky
08:00 - 09:00
Preprava do Mondi SCP v Ružomberku spoločným autobusom alebo individuálnou dopravou
09:00 - 13:00
Odborná exkurzia v Mondi SCP Ružomberok - v súčasnosti najväčší spracovateľ dreva a najväčší výrobca buničiny a papiera na Slovensku.
Počas prehliadky uvidíme najväčší papierenský stroj PS18, úpravňu kde sa seká papier, sklad hotových výrobkov a ich expedíciu a elektrorozvodňu. Obed v Mondi SCP.
13:00 - 14:00
Spiatočná cesta autobusom k Wellness hotel Grand Jasná

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. František Gilian

výkonný prezident APPO SR

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra
Mobil: 0905 211 728
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.elektromanagement.sk

Organizačné pokyny ▼

1. Termín a miesto konania akcie

17. - 19. október 2017
Wellness hotel GRAND Jasná****
Demänovská Dolina 71, 031 01 Liptovský Mikuláš

2. Povinný účastnícky poplatok (vrátane DPH)

110 € / osoba pri úhrade do 06. 10. 2017 (vrátane)
120 € / osoba pri úhrade od 07. 10. 2017

Účastnícky poplatok zahŕňa:
 • Náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • Zborník prednášok na USB
 • Obed 17. a 18. 10. 2017
 • Občerstvenie
 • Katalógy vystavujúcich spoločností
 • Osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. Poplatok za ubytovanie vo Wellness hoteli GRAND Jasná****

V cene ubytovania je mestská daň, raňajky a večera, vstup do hotelového wellness, cena je vrátane DPH).
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 45 € noc / osoba
(cena platí len pri obsadení izby 2 osobami, inak platí cena 1 lôžkovej izby)
Ubytovanie v jednolôžkovej izbe 73 € noc / osoba
Odborná exkurzia 19. 10. 2017 15 € / osoba
Spoločenský večer 17. 10. 2017 ZDARMA

4. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.

Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

5. Prihlásiť sa na konferenciu môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: + 421 905 211 728 - Ing. Michal Hála
c) zaslaním objednávky na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:
Elektro Management s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

6. Termín na prihlášky

Prihlášky prijímame do 12. 10. 2017.

7. Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - Elektro Management, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

GENERÁLNY PARTNER KONFERENCIE

OFICIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

PARTNERI KONFERENCIE


MEDIÁLNY PARTNER

Sprievodný program ▼

1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení


2. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi


3. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov


4. Odborná exkurzia vo výrobnom závode Mondi SCP v Ružomberku


5. Individuálne bezplatné využitie relaxačných služieb Wellness hotela GRAND Jasná****

 • Interiérový relaxačný bazén s masážnymi tryskami
 • Relaxačná miestnosť
 • Saunový svet: fínska sauna, soľná parná sauna, parná sauna, 2 vonkajšie fínske sauny, vonkajšia infra sauna
 • Exteriérové vírivky
 • Vonkajšie ochladzujúce jazierko
 • Exteriérové sauny

6. Prezentačný kamión Weidmüller:

 • prehľad sortimentu, noviniek a inovatívnych riešení Weidmüller v rôznych priemyselných aplikáciách
prezentačný kamión Weidmüller

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)