Konferencia ELTECH SK Vysoké Tatry

Eltech 2016

ELTECH SK je odborná konferencia zameraná najmä na revíznych technikov, elektro projektantov a montážnikov. Tejto konferencie sa zúčastňujú pracovníci napríklad týchto spoločností: ACIS, ACP AuComp, Agropartner, AP Systems, ART-Ex, A-Z Controls Košice, Bratislavská teplárenská, Bytové družstvo Prešov, Bytový podnik Myjava, Continental Matador Rubber, CSE-CONTROLS, Dalkia Industry Žiar n/Hronom, DATATHERM, Diafan, DVG Slovakia, ELBA, Elektro-inžiniering, ELEVOD, ENERGOSAM, EUB, EZ-PROFINAL SK, FIP, GFT Kechnec, GiTy – Slovensko, Heitec Slovensko, HUMONT, IFT InForm Technologies, INERGY Automotive Systems Slovakia, LED SYSTEM, LiV ELEKTRA, Národná diaľničná spoločnosť, ProCS, PROJEKTY ELEKTRO, PSJ Hydrotranzit, RMS, SAG Elektrovod, SE a.s. AE MOCHOVCE závod, SHP Harmanec, Siprin, Strojchem, Tepláreň Košice, Towercom, Transpetrol, TSÚ Piešťany, Tubau, TÜV SÜD Slovakia, Volkswagen Slovakia, VUJE, Východoslovenská energetika, Výťahy Zeva, Zentiva, ŽSR a mnoho ďalších živnostníkov.
Konferencia býva trojdňová. V prvý deň prebiehajú prednášky a večer je pre všetkých pripravený spoločenský večer. V druhý deň sú v priebehu dňa ďalšie prednášky. Počas týchto dvoch dní sa v predsálí prezentuje poslucháčom so svojimi novinkami tridsiatka vystavovateľov. Na tretí deň absolvujeme odbornú exkurziu.

Minireportáž z konferencie v roku 2017

Minireportáž z konferencie v roku 2016

Konferencia ELTECH SK 2017

Pozývame Vás na VIII. celoštátnu konferenciu pre revíznych technikov elektrických zariadení, projektantov a konštruktérov elektro, energetikov, pracovníkov elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR spojenú s individuálnou výmenou skúseností a odbornou exkurziou. Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.

konferencia ELTECH SK 2016
dátum konferencie 6. - 8. 6. 2017
adresa konferencie GRAND HOTEL BELLEVUE****
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
www.hotelbellevue.sk
GPS súradnice GPS súradnice hotela: N 49° 08,4' E 20° 13,76'
GPS súradnice Pozvánku na konferenciu si môžete stiahnuť tu...
GPS súradnice Prihlásiť na konferenciu sa môžete tu...
  Prihláška pre vystavovateľov na vyžiadanie emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Google mapa hotela


Program konferencie ▲

6. júna 2017

09:00 - 12:00
Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie
11:30 - 12:30
Obed
12:30 - 12:45
Otvorenie konferencie, úvodný príhovor
12:45 - 13:30
Ochrana technológií riadených mikroprocesormi voči prepätiu
Komplexná ochrana technológii riadených mikroprocesormi z hľadiska napájania a aj z hľadiska dát, ochrana dátových a signálnych vedení voči prepätiu.
Ing. Vlastimil Tichý, technická podpora SALTEK
13:35 - 14:20
Analýza rizík pri zásahu bleskom
Riziko je riešením otázky: je ochrana proti ohrozeniu dostatočná a správna? V čom je pohľad noriem a predpisov na "riziko" špecifický? Aká je úloha elektrikára pri prevencii rizík?
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika
14:25 - 15:10
LED osvetlenie z hybridných zdrojov elektrickej energie
Implementácia solárnych a veterných zdrojov elektrickej energie
Ing. Július Száraz, CEO Leader Light s.r.o., Ing. Roman Smolinský, technický riaditeľ Leader Light s.r.o.
15:10 - 15:45
Prestávka
15:45 - 16:30
Špecifické riešenia bleskozvodov: "Ak už nechcete použiť aktívny bleskozvod"
 • Uzemnenie a požiadavky na jeho vyhotovenie
 • Sklenené fasády
 • Izolované časti: ochrana pred dotykom
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
16:35 - 17:35
Ako ďalej postupovať pri ochrane pred zásahom blesku do objektov po zrušení normy STN 34 1398?
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
17:35 - 22:00
Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue
19:00 - 24:00
Večera a spoločenský program (raut, živá hudba)

7. júna 2017

07:00 - 09:00
Raňajky
09:00 - 10:00
Podrobné rozdiely medzi nahrádzanou ČSN 33 2000-6:2007 (STN 33 2000-6) a novou normou ČSN 33 2000- 6 ed.2:2017 (STN 33 2000-6: 2017) z pohľadu českej normalizácie alebo
Ako sa nezblázniť pri štúdiu a zavádzaní nových noriem na revízie

Poukázanie a výklad hlavných rozdielov a zmien medzi starou a novou normou pre revízie. Vysvetlenie systému preberania technických noriem z dielne medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC) a európskej komisie pre elektrotechniku (CENELEC) do sústavy ČSN a STN. Prednáška by mala byť úvodom do plánovanej série prednášok a seminárov v Českej a Slovenskej republike týkajúcich sa revízií el. inštalácií vykonávaných podľa novej normy pre revízie.
Ing. Pavel Vojík, odborný rada Úradu pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo (ÚNMS) v Prahe, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, člen Únie súdnych znalcov ČR
10:00 - 10:30
Prestávka
10:30 - 12:00
Vykonávanie revízií podľa novej ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 (STN 33 2000-6: 2017) a problematika prechodu medzi pôvodnou a novou normou v ČR a SR v práci revízneho technika z pohľadu odbornej praxe súdneho znalca, projektanta aj montéra elektrických inštalácií
Alebo
Revízny technik na rázcestí

Prednáška má v prvom rade zrozumiteľnou formou upozorniť revízneho technika na zásadné zmeny v novo zavádzanej norme na revízie el. inštalácií a na základe dlhoročných skúseností prednášajúceho ukázať niektoré postupy pri vykonávaní revízií znižujúce riziká pri jeho práci s ohľadom na nové požiadavky zavádzanej normy. Prednáška by mala byť úvodom do plánovanej série prednášok a seminárov v Českej a Slovenskej republike týkajúcich sa revízií el. inštalácií vykonávaných podľa novej normy pre revízie.
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
Návrh, realizácia a následná revízia elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou pred prepätím (SPD) v súlade s novou normou STN 33 2000-5-534: 2017
Prednáška sa zaoberá podrobným vysvetlením novej normy pre aplikáciu vnútornej ochrany proti prepätiu (SPD), upozornenie na možné riziká nesprávneho pochopenia určitých článkov normy STN 33 2000-5-534: 2017 a tým i následných chýb pri návrhu (projektu), realizácii a tiež i pri preukázaní bezpečného stavu revíziou VTZE zabudovaných ochrán proti prepätiu SPD. Prednáška tvorí ucelený a zrozumiteľný súbor potrebných informácií, ktoré uvítajú nielen projektanti z odboru elektro, ale tiež montážnici a nie v poslednej rade aj revízni technici VTZE
Radoslav Rieger, revízny technik EZ - E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
14:00 - 14:30
Optimalizácia spotreby elektrickej energie úpravou parametrov siete
Úspory na spotrebe elektrickej energie je možné tvoriť rôznymi prístupmi. Najčastejšia je výmena starej technológie na energeticky menej nákladnú, novú technológiu. Menej často sa už rieši riadenie technológie na základe optimalizácie energetickej spotreby alebo regulácia kvality elektrickej energie pre dosiahnutie jej optimálnej spotreby. Optimalizácia spotreby elektrickej energie je aj o samotnej elektrickej energii, jej kvalite, spoľahlivosti a bezpečnosti. Schopnosť zabezpečiť dodávku elektrickej energie v požadovanej kvalite môže v dnešnej dobe predstavovať aj viac ako 20 %-nú úsporu jej spotreby. Aj preto je implementácia riešení zabezpečujúcich optimalizované napájanie dôležitou súčasťou každého moderného projektu.
Ing. Peter Dzurko, PhD., manažér technického rozvoja ELVOSOLAR a.s.
14:30 - 15:00
Prestávka
15:00 - 15:45
Ako si pomôcť pri výkone OPaOS elektrických zariadení?
 • ako a kde merať izolačné odpory najmä zemných káblov a káblov v nepriaznivom prostredí, kde a prečo pripájať plus pól skúšobného jednosmerného napätia
 • čo je to vypínací okruh pri meraní impedancie poruchovej slučky (IPS)
 • meranie IPS pri vykonaní prvej OPaOS EI ešte pred stabilným pripojením na elektrinu rozvodným závodom - montážou elmeru, buď provizórnym pripojením "od suseda" a pod., alebo alternatívnym posúdením a meraním prechodových odporov vzhľadom na dĺžky a prierezy vodičov
 • meranie uzemňovačov pomocou kliešťových kliešťových prúdových a napäťových transformátorov
 • meranie uzemňovačov pomocou fázy striedavého elektrického obvodu prístrojmi na meranie IPS
Juraj Tománek, revízny technik VTZE Trenčín
15:50 - 16:50
Ako riešiť ochranu pred dotykom neživých častí nad 1000 V?
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
16:50 - 17:00
Tombola, ukončenie konferencie
17:00 - 22:00
Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue
18:30 - 19:30
Večera
19:30 - 21:00
Diskusný večer s horským vodcom
Videoprojekcia a rozprávanie o dobrodružných výstupoch nielen v našich veľhorách
MUDr. Ivan Žila, PhD., horský vodca UIAGM

8. júna 2017

07:30 - 08:30
Raňajky
08:30 - 13:30
Odborná exkurzia v PVE Čierny Váh
Najväčšia prečerpávacia vodná elektráreň, ktorá je svojím inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, ktorá je umiestnená v nadmorskej výške 1160 m, nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej.
13:30 - 14:30
Obed v Grand hoteli Bellevue
14:30
Záver, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

Organizačný garant:
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra
mobil: 0908 607 576
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.elektromanagement.sk
Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Povinný účastnícky poplatok (vrátane DPH):

110 € / osoba pri úhrade do 21. 5. 2017
120 € / osoba pri úhrade od 22. 5. 2017

Účastnícky poplatok zahŕňa:
 • Náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • Zborník prednášok na USB
 • Obed 6. a 7. 6. 2017
 • Občerstvenie
 • Katalógy vystavujúcich spoločností
 • Osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Poplatok za ubytovanie v Grand hoteli Bellevue

(v cene ubytovania je mestská daň, raňajky, trojchodová večera a jednorazový vstup do wellness)

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe 72 € / osoba / noc
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 49 € / osoba / noc
Odborná exkurzia 15 € / osoba (v cene sú zahrnuté poplatky za dopravu a obed)

Raut 6. 6. 2017 ZDARMA
Wellness pre ubytovaných účastníkov ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

3. Úhrada účastníckeho poplatku

V prípade zvoleného spôsobu úhrady prevodným príkazom Vám bude v priebehu nasledujúcich pracovných dní zaslaná preddavková faktúra na Váš email uvedený v prihláške.

Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) poštovou poukážkou

c) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

4. Prihlásiť sa na konferenciu môžete

 • a) elektronickou prihláškou
 • b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
 • c) zaslaním objednávky na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • d) poštou na adresu:
  Elektro Management s.r.o.
  Dlhá 107, 949 01 Nitra

5. Termín na prihlášky

Prihlášky prijímame najneskôr do 2. 6. 2017.

6. Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - Elektro Management, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník prednášok v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

GENERÁLNY PARTNER KONFERENCIE

OFICIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE

PARTNERI KONFERENCIEMEDIÁLNY PARTNER

Sprievodný program ▼

1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

2. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

3. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

4. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

 • fínska sauna
 • parná inhalačná sauna
 • bylinková sauna
 • soľná sauna
 • eukalyptová sauna
 • tepidárium
 • jacuzzi
 • plavecký bazén

5. Hotel Bellevue**** ponúka rôzne športové aktivity vo voľnom čase

 • moderne vybavené fitnes centrum
 • squash
 • bowling
 • biliard
 • stolný tenis

6. Exkurzia na PVE Čierny Váh

Najväčšia prečerpávacia vodná elektráreň, ktorá je svojím inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, ktorá je umiestnená v nadmorskej výške 1160m, nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej.


Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)