Konferencia ELEKTROTEC Košice

Elektrotec Košice

ELEKTROTEC je regionálne stretnutie elektrotechnikov východoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2005 organizujeme v Košiciach. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a projekčného softvéru.

XIII. ročník konferencie ELEKTROTEC 7.2.2017

dátum konferencie 7. 2. 2017 mapahotelkosice
adresa konferencie

Hotel Košice
Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice, Slovensko

GPS súradnice GPS súradnice: 48.697589, 21.235907
zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
ikona prihlaska

Program konferencie ▲

07:30 - 08:30
Prezentácia poslucháčov
08:30 - 08:35
Otvorenie konferencie a úvodný príhovor
08:35 - 09:20
LED svietidlá, ich výber a použitie vhodného riadenia
Ing. Július Száraz, C.E.O. Leader Light s.r.o.
09:20 - 10:20
Praktické spôsoby návrhov, prevedenia a umiestnenia zvodičov prepätia (vnútornej ochrany) v elektrických inštaláciách, najčastejšie chyby pri montáži a niektoré zásady správneho záznamu zistených a nameraných hodnôt u zvodičov prepätia v praxi revízneho technika pri spracovaní revíznej správy.
Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
10:20 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:00
Opravy a rekonštrukcie elektrických inštalácií v občianskej a priemyselnej výstavbe.
Alebo
Ako minimalizovať niektoré riziká pri vykonávaní revízií týchto elektrických inštalácií a zariadení.
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika
12:00 - 12:50
Obed
12:50 - 13:50
Elektrické zariadenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a ich správna aplikácia.
Ing. Zdeněk Kinšt, riaditeľ GENERI s.r.o.
13:50 - 14:50
Aktuálne legislatívne požiadavky vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam elektrickým.
Ing. Michal Horňak, odbor riadenia inšpekcie práce, NIP Košice
14:50 - 15:00
Prestávka, priestor na diskusiu
15:00 - 16:00
Zo zápisníka súdneho znalca - vybrané prípady udalostí, ktoré skončili na súde.
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
16:00 - 16:15
Tombola, záver konferencie

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

50 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 31.1.2017
55 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 1. 2. 2017 a pri platbe v hotovosti na mieste

V cene sú zahrnuté:
  • náklady spojené s usporiadaním konferencie
  • zborník prednášok na USB
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • občerstvenie a obed
  • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: Č. ú.: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) poštovou poukážkou na účet: 5030309159/0900

c) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr do 3.2.2017

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle 0905 211 728.

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

GENERI HAKEL
LEADER LIGHT ATP JOURNAL
RITTAL SALTEK
MICRONIX PRO ELEKTRO
IQ SYSTÉMY HILTI

Sprievodný program ▼

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Z histórie konferencií ELEKTROTEC

zobraziť archív konferencie Pre zobrazenie programu predchádzajúcich ročníkov konferencie kliknite, prosím, tu...
fotogaléria 2015 Pre zobrazenie fotogalérií z predchádzajúcich ročníkov konferencie kliknite, prosím, tu...

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)