Archív konferencie ELEKTROKONTAKT

Elektrokontakt

Na tomto mieste nájdete informácie k predchádzajúcim ročníkom konferencie ELEKTROKONTAKT. Ďalší text pripravujeme...

Predchádzajúce ročníky konferencie ELEKTROKONTAKT

ELEKTROKONTAKT 2013

ELEKTROKONTAKT 2014

zobraziť fotogalériu Pre zobrazenie fotogalérie z minulých ročníkov konferencie kliknite tu...
zobraziť videogalériu Pre zobrazenie videogalérie z minulých ročníkov konferencie kliknite tu...

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2015 Banská Bystrica

 

dátum konferencie 22. 4. 2015 mapadixon
adresa konferencie

KONGRES HOTEL DIXON ****
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

GPS súradnice GPS súradnice: +48° 44' 8.89", +19° 7' 29.94"
zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
zobraziť prihlášku

ON LINE PRIHLÁŠKA POSLUCHÁČ

zobraziť prihlášku

ON LINE PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽ

ikona-fotogaleria
Pre zobrazenie fotogalérie z konferencie kliknite tu...

Program konferencie ▲

8:00 - 8:45 Prezentácia účastníkov

8:45 - 9:00 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory
Mgr. Petra Hálová, organizačný garant
Ing. Jiří Houda, odborný garant

9:00 - 10:30 Elektrické zariadenia - stavby a protipožiarna bezpečnosť
Ing. Jiří Houda, inšpektor EZ na TI Banská Bystrica

10:30 - 10:50 Coffee break

10:50 - 11:50 Požiarna bezpečnosť elektrického zariadenia a revízny technik, alebo Ako ,,nevyhorieť" pri revíziách protipožiarnych opatrení.
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika

11:55 - 12:40 Ochrana proti prepätiu - mýty a omyly
Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika

12:40 - 13:30 Obed

13:30 - 15:00 Stanovenie lehôt pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov vzhľadom na vonkajšie vplyvy a triedu ochrany LPL.
Ing. Marián Dorčík, inšpektor EZ na TI Banská Bystrica

15:00 - 15:45 Vyhľadávanie porúch izolácie počas prevádzky pod napätím v TN, TT a IT systémoch napájania elektrární a veľkých priemyselných podnikoch
Ing. Roman Smékal, člen TNK 22, ÚNMZ

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. Jiří Houda, inšpektor EZ na TI Banská Bystrica

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Účastnícky poplatok:

45 € / osoba s DPH pri prihlásení sa do 10.4.2015
55 € / osoba s DPH pri prihlásení sa po 10.4.2015 a pri platbe v hotovosti na mieste

dva plus jeden zadarmo 110 € / 2 platiace osoby + tretia osoba zdarma

V cene sú zahrnuté:
  • náklady spojené s usporiadaním konferencie
  • zborník prednášok na USB
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • občerstvenie a obed
  • osvedčenie o absolvovaní seminára

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958, DIČ: 2023529585
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) poštovou poukážkou na účet: 5030309159/0900

c) v hotovosti pri prezentácii (nie platobnou kartou)

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel/zázn./fax: 037 65 37 249

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr do 21.4.2015

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle 0908 607 576.

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - Elektro Management, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

Partneri:

ghvoez
neconiedax

Sprievodný program ▼

V rámci sprievodného programu bude možné si zakúpiť odborné publikácie, univerzálne kľúče, mierky prierezu vodičov, zborníky prednášok z roku 2014 za výhodné ceny.

Predchádzajúce ročníky konferencie:

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)