Konferencia ELEKTROKONTAKT

Elektrokontakt Zvolen

ELEKTROKONTAKT je regionálne stretnutie elektrotechnikov stredoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2008 organizujeme v rôznych mestách stredoslovenského regiónu. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

X. konferencia ELEKTROKONTAKT 2017 Banská Bystrica

 

dátum konferencie 5. 4. 2017 mapadixon
adresa konferencie

KONGRES HOTEL DIXON ****
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

GPS súradnice GPS súradnice: +48° 44' 8.89", +19° 7' 29.94"
zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
zobraziť prihlášku

ONLINE PRIHLÁŠKA PRE POSLUCHÁČOV tu...

Program konferencie ▲

08:00 - 08:45
Prezentácia účastníkov
08:45 - 09:00
Otvorenie konferencie
09:00 - 10:20
Zvláštnosti vykonávania revízií v starších objektoch z pohľadu revízneho technika a súdneho znalca. Prvé skúsenosti so zavádzaním novej ČSN 33 2000-6 ed. 2 v Českej republike.
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR
10:20 - 11:00
Prestávka
11:00 - 12:00
Požiarne prestupy, upchávky a bezhalogénové prvky z pohľadu elektrikárov.
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 13:45
LED svietidlá, ich výber a použitie vhodného riadenia.
Ing. Július Száraz, C.E.O. Leader Light s.r.o.
13:45 - 14:30
Ochrana LED svietidiel proti prepätiu.
Ing. Jozef Černička, CSc., konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.
14:30 - 14:45
Prestávka
14:45 - 15:45
Posudzovanie bezpečného stavu vyhradených technických zariadení elektrických v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca.
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce Trenčín
15:45 - 16:00
Tombola, záver konferencie

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Účastnícky poplatok:

50 € / osoba s DPH pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 24. 3. 2017
55 € / osoba s DPH pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 25. 3. 2017 a pri platbe v hotovosti na mieste

V cene sú zahrnuté:
  • náklady spojené s usporiadaním konferencie
  • zborník prednášok na USB
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • občerstvenie a obed
  • osvedčenie o absolvovaní seminára

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SSK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) poštovou poukážkou na účet: 5030309159/0900

c) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr do 3. 4. 2017

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle 0905 211 728.

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNY PARTNER

Sprievodný program ▼

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Z histórie konferencií ELEKTROKONTAKT

zobraziť archív konferencie Pre zobrazenie programu predchádzajúcich ročníkov konferencie kliknite, prosím, tu...
fotogaléria 2015 Pre zobrazenie fotogalérií z predchádzajúcich ročníkov konferencie kliknite, prosím, tu...

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)