+421 905 211 728, +421 908 607 576|office@elektromanagement.sk

VZDELÁVANIE - BIZNIS - ZÁŽITKY v odbore elektro

 

KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

  • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
  • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
  • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
  • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

Loading Udalosti
  • Táto udalosť sa už uskutočnila.

Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska Dunajská Streda

Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska je regionálnym odborným seminárom, ktorý je venovaný revíznym technikom EZ, projektantom elektro, pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve.

Prvý ročník tohto seminára sa uskutočnil v roku 2010 v Komárne, od roku 2011 sa koná každoročne v Dunajskej Strede. Tohto seminára sa pravidelne zúčastňujú dve desiatky významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

UTOROK, 27.11.2018

Picture

Registrácia poslucháčov

08:00 - 08:30
Picture

Ako správne určený rozsah revízie a následné spracovanie revíznej správy znižuje riziká revízneho technika pri jeho práci z pohľadu nových predpisov

Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

08:30 - 09:45
Picture

Použitie vysokonapäťových vodičov v izolovanej ochrane pred bleskom

Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

09:45 - 10:45
Picture

Prestávka

10:45 - 11:30
Picture

Bezpečnosť elektrických zariadení – aktuálne otázky

Ing. Alexander Sládeček, inšpektor EZ na TI SR Nitra

11:30 - 12:30
Picture

Obed

12:30 - 13:30
Picture

Prepäťové ochrany z pohľadu revízneho technika VTZE a z pohľadu novej normy STN 33 2000-6:2018 (júl)

Anotácia: Povinnosť aplikácií prepäťových ochrán (SPD) už poznáme jednak z minuloročného Stretnutia elektrotechnikov južného Slovenska, ale tiež z noriem STN 33 2000-5-534:2017 a STN 33 2000-4-443:2017. Ale čo ďalej, ako postupovať pri vykonávaní východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, ako postupovať pri vykonávaní periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD)? V čom sa bude líšiť východisková a periodická odborná prehliadka a odborná skúška? Ako merať izolačný odpor siete, kde sú aplikované SPD, ktoré nie je možné odpojiť? Na všetky tieto otázky bude zameraná táto prednáška, ktorá bude tvoriť ucelený a zrozumiteľný prehľad, ako správne postupovať pri revíznej činnosti RT v súlade s novou normou na revízie – STN 33 2000-6: 2018 (júl).

Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

13:30 - 14:45
Picture

Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 Nízkonapäťové elektroinštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR

14:45 - 15:45
Picture

Tombola, záver konferencie

15:45 - 16:00

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

50 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 15. 11. 2018
55 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 16. 11. 2018 a pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

V cene sú zahrnuté:

  • náklady spojené s usporiadaním konferencie
  • zborník prednášok na USB
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • občerstvenie a obed 27.11
  • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Podľa zvoleného spôsobu úhrady Vám na Váš email uvedený v objednávke bude zaslaná potvrdená objednávka s údajmi pre platbu.

Možnosti úhrady:

a) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky

b) platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány:

c) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) zakúpením vstupenky v eshope tu…
b) telefonicky na tel. čísle: +421 905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail objednavky@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre zakúpenie vstupeniek je najneskôr do 22. 11. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála).

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom. Po obdržaní záväznej prihlášky môže odberateľ do 14 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky odstúpiť na základe formulára (najneskôr do 5 dní pred začatím konferencie), pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

6. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje sú spracovávané v súlade so zásadami spracovávania osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Pre stiahnutie použite PIN získaný na konferencii alebo si môžete zakúpiť prístup v našom eshope   .

Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 27.11.2018 / Dunajská streda

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.